Hướng dẫn sử dụng Đầu Cân, Màn Hình YHT3

Hướng dẫn sử dụng Đầu Cân, Màn Hình YHT3

 

Hướng dẫn sử dụng Đầu Cân, Màn Hình YHT3

 

Hàn dây tín hiệu Kết nối với Loadcell, khi bật màn hình nên Đầu Cân  YHT3 hiển thị 0.00 . Nhấn và giữ phím [ FUNC ] , đầu cân điện tử sẽ vào Calibration và các chế độ như sau:

 -Bước1:

khi màn hình hiển thị (d   x) Nhấn phím (ZERO) Chọn bước nhảy tùy chọn

( với x=1/2/5/10/20/50), đã dược cài đặt tron g chương trình.Bấm phím [ HOLD ] để xác nhận.

-Bước 2:

Khi màn hình xuất hiện {FULL} nếu chọn mức tải cao nhất nhấn (TARE), để thay đổi giá trị tải nhấn [ZERO]. . Bấm phím [ HOLD ] để xác nhận.

-Bước 3:

Cài đặt điểm 0

Nhấn phím [ HOLD ] khi các tín hiệu ổn định

[nOLOAD] đảm bảo không có tải trên mặt cân điện tử.

 -Bước 4:

Nhấn phím [ HOLD ] khi màn hình hiển thị

[AdLOAD] Đặt tải lên Nhấn phím [HOLD] Xong nhấn phím [ TARE ] để có lựa chọn vị trí của các chữ số trong 6 bit.Nhấn [ZERO] để lựa chọn các chữ số,  giống như tải trọng có trên mặt bàn cân hiên tại, bấm [ HOLD ] khi các tín hiệu đã ổn định.

 -Bước 5:

Bước này màn hình hiển thị [ bt * ] là bước để đằng sau dấu phẩy như bước 2 để . Nhấn [ ZERO ] thay đổi .

-Bước 6:

Nhấn HOLD để xác nhận và thoát chế độ calib

Kết thúc các nước Chỉnh Đầu Cân T3.

LIÊN HỆ CANTREO.COM
Hotline: 0987069696
Zalo: 0947069696
Mail: vanphu@canvanphu.com
Website: https://cantreo.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/canvanphu/

Trả lời

Contact on Zalo