Hướng dẫn sử dụng Đầu Cân Điện Tử A9P

Hướng dẫn sử dụng Đầu Cân Điện Tử A9P

Hướng dẫn sử dụng Đầu Cân A9P

 

Bước 1:Cách Callib đầu cân điện tử A9P

Nhấn phím [Func] màn hình hiện [E 005] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [dc 2] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Pn00844] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [F005000] Nhập lại 300 để Callib.
Nhập lại 300 bằng cách nhấn phím số trên bàn phím, màn hình hiện [F000300] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [noLoAd] Bỏ hết mọi vật trên bàn cân ra để lấy điểm ‘0’
Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [———] một lát rồi hiện[AdLoAd 1] Đặt tải chuẩn lên và Nhập số bằng cách nhấn phím số trên bàn phím

VD: [000100]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [———] một lát rồi hiện[H*******] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [C******] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [cH*****] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Adr 01] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [bt 3] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [tf 1] Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện số cân của tải trên cân.VD: 100
Kết thúc quá trình lấy chuẩn.

Bước 2 : cài đặt máy in trên đầu cân điện tử A9P

Nhấn phím [Print set] màn hình hiện [P 00] nhập 97,màn hình hiện [P 97] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Auto *] nhập 0 ,màn hình hiện [Auto 0] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Type *] nhập 5 ,màn hình hiện [Type 5] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [HL **] nhập 00,màn hình hiện [HL 00] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Arr *] nhập 1 ,màn hình hiện [Arr 1] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [L ***] nhập 100 ,màn hình hiện [L 00100] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [b *] nhập 00 ,màn hình hiện [b 00] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [ode *] nhập 0 ,màn hình hiện [ode 0] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Dct *] nhập 0 ,màn hình hiện [Dct 0] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Y ***] nhập 1000 ,màn hình hiện [Y 1000] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [teln 8] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [th ***] Nhấn phím [input] , màn hình hiện [tl ***] Nhấn phím [input] , màn hình trở về trạng thái cân bình thường.
Khi muốn in thì nhấn phím [Print]

Kết Thúc Cài Đặt Đầu Cân Điện Tử A9P

 

LIÊN HỆ CANTREO.COM
Hotline: 0987069696
Zalo: 0947069696
Mail: vanphu@canvanphu.com
Website: https://cantreo.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/canvanphu/

Trả lời

Contact on Zalo